Välkommen till Rohdells Tolk & Språkkonsult

Rohdells Tolk & Språkkonsult AB arbetar med tolkning, utbildning & rådgivning. Företaget vänder sig till tolkar, tolkutbildare, administrativ personal inom tolkverksamheter samt de som arbetar med teckenspråk inom olika verksamheter.

Tolkning är något av det mest utmanande, komplexa och roliga man kan syssla med. Som om det inte var nog med den utmaning simultantolkning innebär så är det ytterligare en utmaning att tolka mellan svenska och teckenspråk så är ni sugna på att lära Er mer och få mer kontroll över Er tolkning har ni kommit till rätt företag.

Besök gärna företagets Facebookssida 'Rohdells Tolk & Språkkonsult AB' där du hittar den mest aktuella företagsinformationen.

Vill Ni ha en skräddarsydd fortbildning eller kvalificerad tolkning är Ni välkomna att kontakta Maya Rohdell.

Kontaktuppgifter:

Mo/Vi 0735- 44 44 75

Rohdells Tolk & Språkkonsult AB
Hyacintv. 5
435 31 Mölnlycke

Tips & Länkar

Litteratur

Det finns en hel del litteratur om språk och tolkning som kan inspirera oss tolkar, här följer ett axplock:
 • Sign Language Interpreting - theory & practice in Australia & New Zeeland. Jemina Napier m.fl.
 • Topics in Signed Language Interpreting - Theory & practice. Edited by Terry Janzen.
 • Studies in Swedish Sign Languages Referens, Real space blending and Interpreting - Anna-Lena Nilsson
 • Translation, sociolinguistic, and consumer issues in interpreting - Melanie Metzger m.fl. editors.
 • Kontakt genom tolk, Cecilia Wadensjö
 • Från nybörjare till professionell, Gun-Viol Vik-Tuovinen
 • Språksociologi, Jan Einarsson


Länkar

Om man vill hålla sig ajour med vad som händer inom dövvärlden ska man absolut kika in på  SVT  www.svt.se  och gå till nyheter och titta på Nyhetstecken.

Det finns dessutom olika program på SVT, på teckenspråk för både barn, ungdomar & vuxna.

Teckenspråkslexikonet som finns på Stockholms universitets hemsida, www.ling.su.se (klicka dig sedan in på teckenspråksavdelningens hemsida), är en bra och viktig källa att använda sig av när man behöver. Den hittar ni när ni klickat er fram till teckenspråksavdelningens sida.

Nu finns det även ca 50 dialoger med döva i olika åldrar, på teckenspråksavdelningens hemsida - de kan man ladda hem tillsammans med gratisprogrammet ELAN. Då har man en guldgruva med texter att ösa ur - rekommenderas varmt!

Tidigare kurser & seminarier

Översättarseminarium maj 2014
 
Företaget och Språkrådet anordnade ett översättarseminarium i Stockholm den 9-10/5-14. Det var ett praktiskt seminarium för de som översätter mellan teckenspråk och svenska t.ex. för tv, weminformation, material för SPSM etc.Det var ett mycket stort intresse och de 40 platser som fanns blev bokade omgående. Vi hoppas på fler seminarier framöver.
 
 
Inspirationsföreläsningar VT 2014
 
Under våren 2014 höll jag 3 inspirationsföreläsningar på 3 oreter i Sverige; Göteborg, Malmö & Örebro. Det var föreläsningar om teckenspråk, översättning och tolkning. Vill du veta mer så besök gärna företagets facebookssida.
 
Kick off nr 3, LW Tolkservice AB

Sista helgen i augusti var det dags igen för den traditionsenliga (kan man väl nästan säga nu) fortbildningen för LW Tolkservice AB, ute på vackra Körunda Golf & Konferens. Vi hade en och en halv dag tillsammans där vi analyserade egna tolkningar ur olika aspekter. Som vanligt är det viktigt och nyttigt att få stanna upp vårt flyktiga arbete. Att få se närmare på vad vi gör bra och vad som kan ställa till det. Teckenspråk & svenska är ju verkligen två vitt skilda språk som vi ibland tenderar att blanda ihop om vi inte ser upp. Och tolksituationerna varierar otroligt mycket så det gäller att ha mycket på fötterna för att känna trygghet i jobbet. Vi ägnade också en del av helgen åt feedback - som kursledare upplevde jag den sköna stämning som spreds sig i rummen där grupperna satt. Det är alltid lika givande att få träffa detta diskussionsglada gäng! 

Fortbildning för Hallands tolkcentral


I juni månad hade jag en heldagsfortbildning för Hallands tolkcentral, plus några frilanstolkar. Detta gäng hade också spelat in tolkningar ute på fältet och skickat till mig. Efter att jag hade analyserat tolkningarna så tittade vi gemensamt på ett klipp från varje tolkning. Vi fokuserade på några språkliga aspekter såsom hur teckenrummet användes, användandet av retoriska frågor, olika typer av bojar, pauseringar etc. Det vi också pratade om var tolkstil  - alltså vilken nivå man som tolk processar på. Vid simultantolkning har man ju så försvinnande kort tid på sig att fatta alla dessa beslut som vi ändå gör när vi tolkar. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att det blir så bra som möjligt. Kunskap om språkens olikheter brukar hjälpa till en del både för tolkstilen & för att undvika alltför mycket formöversättning. Ett härligt vetgirigt gäng som verkar tycka mycket om sitt arbete - kul!


Fortbildning för Öresundstolkarna AB samt underleverantörer

Under vt 2013 hölls en fortbildning för Öresundstolkarna AB och några av deras underleverantörer. Det var tre heldagsträffar samt individuell coachning. En riktig utmaning att som tolkbolag ha en sådan enorm bredd på sina uppdrag. Det krävs en hel del kunskap, mod och kompetens av tolkarna och att då få fylla på med ny kunskap är oerhört värdefullt. Att försöka förstå så mycket som möjligt av detta utmanande arbete är en förutsättning, anser jag, för att orka och hålla i längden - och inte att förglömma kunna njuta av jobbet också. Det var riktigt givande och utvecklande att få ta del av alla spännande diskussioner om tolkning!

Kick off nr 2, för LW Tolkservice AB  
Företaget höll i september 2012 återigen en fortbildning för LW Tolkservice AB på fina Körunda golf & konferens. Denna gång hade de anställda filmat olika tolksituationer och vi arbetade bland annat med en gemensam analys av dessa - mycket givande och modigt!   Under de två dagarna arbetade vi också en hel del med kognitiv lingvistik och hur man idag ser på teckenspråk. Vi fokuserade också på hur man får en text att hänga ihop - textbindning i stort & smått helt enkelt.   Tack & lycka till i ert fortsatta arbete!
                  Företaget höll i september 2011 en Kick off för LW Tolkservice AB på Körunda golf & konferens. Det var en mycket spännande och givande dag med många intressanta tolkdiskussioner. Lycka till i ert tolkarbete! Kvalitet framförallt!

Rikstolkkonferensen juni 2011

Jag medverkade på Rikstolkkonferensen i Södertälje den 16 och 17 juni! Då pratade jag om mitt översättningsarbete där jag jobbar med översättningar från teckenspråk till skriven svenska. Det är spännande när man stannar upp och tittar närmare på både teckenspråk och svenska. Några av mina utmaningar i arbetet tog jag upp och den kunskapen jag har fått hjälper mig i mitt arbete som tolk.


Fortbildning för Region Skåne 2011

Företaget har precis avslutat en 4 dagars fortbildning för tolkcentralen i Skåne. Det var en härlig och lärorik fortbildning! Jag önskar er alla lycka till framöver!

Tack för de fina presenterna! 
Företaget har gett ett flertal kurser & seminarier under 2005-2010. De tidigare uppdragen har varit för:

- Strömbäcks folkhögskola
- Luleå tolkcentral
- Örebro universitets tolkenhet
- Västra götalandsregionens tolkverksamhet
- Södra Sveriges tolkcentraler
- Ledningsgruppen för tolkcentralen i Örebro
- Härnösands & Umeås tolkcentral
- Nordisk konferens i STTFs regi

------------------------------------------------------------------------------------------


FORTBILDNING FÖR Härnösands & Umeås tolkcentralRohdells Tolk & Språkkonsult hade förmånen att den 30-31 augusti få hålla i en tvådagars fortbildning för Härnösands & Umeås tolkcentral.

Under två dagar, där vi varvade teoretiska och praktiska moment, analyserade vi bl.a. hur tolkning kunde utföras för 25 - 30 år sedan jämfört med idag. Vi tittade på tolkning ur aspekterna tolkstil, tolkstrategier och försvårande faktorer. Att bli medveten om vad som krävs för att kunna tolka samt att se olika försvårande faktorer för att förklara tolksituationer är mycket viktigt för att kunna ha kontroll över sin tolkning, så långt det är möjligt. När det gäller tolkstrategier är det ett mycket bra sätt för hur man kan se på tolkning. I fortbildningen ingick även att se närmare på talspråk och skriftspråk - dess likheter och skillnader - eftersom det är något som genomsyrar vår tolkvardag och som man både behöver förståelse för och utveckla strategier för. Vi hann till sist också snudda vid teckenspråkets och svenskans olika uttryckssätt.

Deltagarna uppskattade mycket att få träffa kollegor från en annan central och utbyta tankar, kunskaper och erfarenheter. Andra synpunkter som framkom var att det var viktiga, nyttiga och intressanta fortbildningsdagar som gav mersmak. Det fanns också en önskan att få gå mer på djupet inom de olika områdena och att få analysera sin egen tolkning. Två dagars fortbildning innebär att man hinner lägga en grund som man sedan kan arbeta vidare från med t.ex. egna tolkanalyser där man kan ägna mer tid åt både tolkstil, tolkstrategier och de båda arbetsspråkens likheter och skillnader.

Jag vill tacka Er deltagare för två intressanta och givande dagar i ett vackert Örnsköldsvik!


------------------------------------------------------------------------------------------


KICK OFF på Strömbäcks folkhögskola


Den 9-10 augusti anordnade Rohdells Tolk & Språkkonsult en KICK OFF för teckenspråks- & tolklärarna på Strömbäcks folkhögskola. Vi arbetade med frågor som rör andraspråksinlärning, vad är lätta och svåra strukturer i teckenspråk, vilka undervisningsmetoder använder vi och vad kan vi utveckla och förbättra. Dessa dagar var också ett viktigt tillfälle för de gamla lärarna att få lämna över till de nya lärarna.

Det var två mycket givande och roliga dagar där diskussionerna gick högt i tak.

Tack och Lycka till framöver.

---------------------------------------------------------------------------

Fortbildning för Luleå tolkcentral

Under hörsten 2009 och januari 2010 gav Rohdells Tolk & Språkkonsult tillsammans med Strömbäcks folkhögskola en 6 dagars fortbildning för teckenspråkstolkarna på Luleå tolkcentral. Det var 6 intensiva dagar med allt från transkriptioner i ELAN av egen tolkning, analys av tolkstil, diskussion och analys av olika tolkstrategier, teckenspråksgrammatik, taltolkning och ett stort arbete om bildtelefonitolkning och en del annat. Gruppen bjöd på sig själva och jobbade intensivt under kursens gång. Det var lärorika dagar även för oss lärare!


Eva S, Anna, Eva, Maya
Inger, Ulla, Nina & Susanne


Massage är något som vi alla tolkar behöver!


 

Utbildning

Företaget arbetar både med fortbildning av verksamma tolkar & tolklärare samt med grundtolkutbildning. Företaget arbetar även med teckenspråksutbildningar.

När det gäller företagets kursutbud är målsättningen att ge relevanta och skräddarsydda kurser som höjer kvaliteten för kursdeltagarna, både tolkar och övriga kursdeltagare. Seminarier som behandlar aktuella tolkrelaterade och språkrelaterade ämnen ges också. 

Som exempel kan nämnas att Rohdells Tolk & Språkkonsult vid flera tillfällen har gett kurser i tolkanalys och kurslängden har varierat från 4-6 dagar. Kursens innehåll är både teoretiskt, med mycket av de senaste rönen från tolkforskningen, och praktiskt, där man arbetar med både befintliga tolkningar samt egna inspelningar. Företaget har även haft seminarier kring olika ämnen såsom tolkhistorik, teckenspråkets framtid, att tolka inom utbildning etc.

Företaget ger även kurser och seminarier på teckenspråk om så önskas.


Tolkning

Min målsättning vid tolkuppdrag är att ge tolkning och service av högsta kvalitet. Min mångåriga erfarenhet och gedigna utbildning borgar för detta. Detta innebär bl.a. att tolkuppdraget startar när jag får uppdraget; förberedelse och uppföljning är a och o för ett väl utfört arbete. Jag, Maya, som driver Rohdells Tolk & Språkkonsult AB har lång erfarenhet av både teckenspråk och tolkning i och med att jag har växt upp med döva föräldrar och har arbetat som tolk i drygt 20 år.


Tjänster

Rohdells Tolk & Språkkonsult arbetar med tolkning, utbildning, översättning och konsultation. Företaget har hela tiden som målsättning att sälja tjänster med hög kvalitet. Hög kvalitet uppnås genom adekvat utbildning, lång erfarenhet, lyhördhet  och att kunden sätts i centrum.

Varje tjänst beskrivs på en egen sida under rullgardinsmenyn "Tjänster".

Pågående verksamhet

 
 • Företaget arbetar i Kammarkollegiets nya utvecklingsprojekt Atlas - som ser över den skriftliga delen i auktorisationsprovet för tolkar.
 • Företaget utför tolkning på Västkusten & i övriga Sverige.
 • Företaget arbetar med Individuell coachning av verksamma teckenspråkstolkar som vill vidareutvecklas inom sin profession. Flera tolkbolag är nu igång med individuell coachning.
 • Företaget arbetar med olika typer av översättninguppdrag där annoteringsprogrammet ELAN används.
 • Företaget medverkar vid auktorisation av teckenspråkstolkar, vid Kammarkollegiet.
        

Nyheter

 Nya uppdragJust nu arbetar företaget med:

 • Olika tolkuppdrag på Västkusten med omnejd
 • Språkexpert p.å kammarkollegiet, vid auktorisation av teckenspråkstolkar.
 • Individuell coachning av verksamma teckenspråkstolkar som vill vidareutvecklas inom sin profession.
 • Medverkan vid Kammarkollegiets Atlasprojekt.
 • Undervisning på Strömbäcks folkhögskola.
 • Olika översättningsuppdrag för olika utbildningsanordnare och organisationer.

Översättning

Företaget utför översättningstjänster mellan svenska och svenskt teckenspråk. Målsättningen är att tjänsterna ska hålla hög kvalitet och utbildning i översättningsteori, tolkning, teckenspråk & svenska ska tillsammans med lång erfarenhet borgar för det.

Om Rohdells Tolk & Språkkonsult

Rohdells Tolk & Språkkonsult AB är ett aktiebolag med en ägare, Maya Rohdell. Idag driver Maya Rohdell bolaget på heltid och hon arbetar med tolkning, utbildning, översättning och andra uppdrag inom teckenspråksfältet.

Organisationsnummer: 556879-5693Maya Rohdell, auktoriserad tolk

Utbildningar:
 • Tolkutbildning 1985-86
 • Högre tolkutbildning 60p/90hp
Övriga kurser:
 • Engelska 20p/30hp
 • Pedagogik 10p/15hp
 • Metodik 10p/15hp
 • Allmän språkvetenskap 5p/7,5hp
 • Dövas två språk 10p/15hp
 • Översättningsteori & -metodik 5p/7,5hp
 • Fortbildningskurs för tolkar, teckenspråksteori 15hp
 • Fortbildningskurs för teckenspråkstolkar, påbyggnad, 15 hp.
 • Kommunikation & ledarskap, Dale Carnegie, 2011.

Välkommen till Rohdells Tolk & Språkkonsult

Rohdells Tolk & Språkkonsult KB arbetar med tolkning, utbildning & rådgivning. Företaget vänder sig till tolkar, tolkutbildare, administrativ personal inom tolkverksamheter samt de som arbetar med teckenspråk inom olika verksamheter.

Tolkning är något av det mest utmanande, komplexa och roliga man kan syssla med. Som om det inte var nog med den utmaning simultantolkning innebär så är det ytterligare en utmaning att tolka mellan svenska och teckenspråk så är ni sugna på att lära Er mer och få mer kontroll över Er tolkning har ni kommit till rätt företag.

Vill Ni ha en skräddarsydd fortbildning eller kvalificerad tolkning är Ni välkomna att kontakta Maya Rohdell.

Kontaktuppgifter:

Mo/Vi 0735- 44 44 75

Rohdells Tolk & Språkkonsult KB
Hyacintv. 5
435 31 Mölnlycke

Det går även bra att skicka ett mejl med hjälp av formuläret till vänster.