Om Rohdells Tolk & Språkkonsult

Rohdells Tolk & Språkkonsult AB är ett aktiebolag med en ägare, Maya Rohdell. Idag driver Maya Rohdell bolaget på heltid och hon arbetar med tolkning, utbildning, översättning och andra uppdrag inom teckenspråksfältet.

Organisationsnummer: 556879-5693Maya Rohdell, auktoriserad tolk

Utbildningar:
 • Tolkutbildning 1985-86
 • Högre tolkutbildning 60p/90hp
Övriga kurser:
 • Engelska 20p/30hp
 • Pedagogik 10p/15hp
 • Metodik 10p/15hp
 • Allmän språkvetenskap 5p/7,5hp
 • Dövas två språk 10p/15hp
 • Översättningsteori & -metodik 5p/7,5hp
 • Fortbildningskurs för tolkar, teckenspråksteori 15hp
 • Fortbildningskurs för teckenspråkstolkar, påbyggnad, 15 hp.
 • Kommunikation & ledarskap, Dale Carnegie, 2011.
Trackback