Pågående verksamhet

 
  • Företaget arbetar i Kammarkollegiets nya utvecklingsprojekt Atlas - som ser över den skriftliga delen i auktorisationsprovet för tolkar.
  • Företaget utför tolkning på Västkusten & i övriga Sverige.
  • Företaget arbetar med Individuell coachning av verksamma teckenspråkstolkar som vill vidareutvecklas inom sin profession. Flera tolkbolag är nu igång med individuell coachning.
  • Företaget arbetar med olika typer av översättninguppdrag där annoteringsprogrammet ELAN används.
  • Företaget medverkar vid auktorisation av teckenspråkstolkar, vid Kammarkollegiet.
        
Trackback