Tidigare kurser & seminarier

Översättarseminarium maj 2014
 
Företaget och Språkrådet anordnade ett översättarseminarium i Stockholm den 9-10/5-14. Det var ett praktiskt seminarium för de som översätter mellan teckenspråk och svenska t.ex. för tv, weminformation, material för SPSM etc.Det var ett mycket stort intresse och de 40 platser som fanns blev bokade omgående. Vi hoppas på fler seminarier framöver.
 
 
Inspirationsföreläsningar VT 2014
 
Under våren 2014 höll jag 3 inspirationsföreläsningar på 3 oreter i Sverige; Göteborg, Malmö & Örebro. Det var föreläsningar om teckenspråk, översättning och tolkning. Vill du veta mer så besök gärna företagets facebookssida.
 
Kick off nr 3, LW Tolkservice AB

Sista helgen i augusti var det dags igen för den traditionsenliga (kan man väl nästan säga nu) fortbildningen för LW Tolkservice AB, ute på vackra Körunda Golf & Konferens. Vi hade en och en halv dag tillsammans där vi analyserade egna tolkningar ur olika aspekter. Som vanligt är det viktigt och nyttigt att få stanna upp vårt flyktiga arbete. Att få se närmare på vad vi gör bra och vad som kan ställa till det. Teckenspråk & svenska är ju verkligen två vitt skilda språk som vi ibland tenderar att blanda ihop om vi inte ser upp. Och tolksituationerna varierar otroligt mycket så det gäller att ha mycket på fötterna för att känna trygghet i jobbet. Vi ägnade också en del av helgen åt feedback - som kursledare upplevde jag den sköna stämning som spreds sig i rummen där grupperna satt. Det är alltid lika givande att få träffa detta diskussionsglada gäng! 

Fortbildning för Hallands tolkcentral


I juni månad hade jag en heldagsfortbildning för Hallands tolkcentral, plus några frilanstolkar. Detta gäng hade också spelat in tolkningar ute på fältet och skickat till mig. Efter att jag hade analyserat tolkningarna så tittade vi gemensamt på ett klipp från varje tolkning. Vi fokuserade på några språkliga aspekter såsom hur teckenrummet användes, användandet av retoriska frågor, olika typer av bojar, pauseringar etc. Det vi också pratade om var tolkstil  - alltså vilken nivå man som tolk processar på. Vid simultantolkning har man ju så försvinnande kort tid på sig att fatta alla dessa beslut som vi ändå gör när vi tolkar. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun så att det blir så bra som möjligt. Kunskap om språkens olikheter brukar hjälpa till en del både för tolkstilen & för att undvika alltför mycket formöversättning. Ett härligt vetgirigt gäng som verkar tycka mycket om sitt arbete - kul!


Fortbildning för Öresundstolkarna AB samt underleverantörer

Under vt 2013 hölls en fortbildning för Öresundstolkarna AB och några av deras underleverantörer. Det var tre heldagsträffar samt individuell coachning. En riktig utmaning att som tolkbolag ha en sådan enorm bredd på sina uppdrag. Det krävs en hel del kunskap, mod och kompetens av tolkarna och att då få fylla på med ny kunskap är oerhört värdefullt. Att försöka förstå så mycket som möjligt av detta utmanande arbete är en förutsättning, anser jag, för att orka och hålla i längden - och inte att förglömma kunna njuta av jobbet också. Det var riktigt givande och utvecklande att få ta del av alla spännande diskussioner om tolkning!

Kick off nr 2, för LW Tolkservice AB  
Företaget höll i september 2012 återigen en fortbildning för LW Tolkservice AB på fina Körunda golf & konferens. Denna gång hade de anställda filmat olika tolksituationer och vi arbetade bland annat med en gemensam analys av dessa - mycket givande och modigt!   Under de två dagarna arbetade vi också en hel del med kognitiv lingvistik och hur man idag ser på teckenspråk. Vi fokuserade också på hur man får en text att hänga ihop - textbindning i stort & smått helt enkelt.   Tack & lycka till i ert fortsatta arbete!
                  Företaget höll i september 2011 en Kick off för LW Tolkservice AB på Körunda golf & konferens. Det var en mycket spännande och givande dag med många intressanta tolkdiskussioner. Lycka till i ert tolkarbete! Kvalitet framförallt!

Rikstolkkonferensen juni 2011

Jag medverkade på Rikstolkkonferensen i Södertälje den 16 och 17 juni! Då pratade jag om mitt översättningsarbete där jag jobbar med översättningar från teckenspråk till skriven svenska. Det är spännande när man stannar upp och tittar närmare på både teckenspråk och svenska. Några av mina utmaningar i arbetet tog jag upp och den kunskapen jag har fått hjälper mig i mitt arbete som tolk.


Fortbildning för Region Skåne 2011

Företaget har precis avslutat en 4 dagars fortbildning för tolkcentralen i Skåne. Det var en härlig och lärorik fortbildning! Jag önskar er alla lycka till framöver!

Tack för de fina presenterna! 
Företaget har gett ett flertal kurser & seminarier under 2005-2010. De tidigare uppdragen har varit för:

- Strömbäcks folkhögskola
- Luleå tolkcentral
- Örebro universitets tolkenhet
- Västra götalandsregionens tolkverksamhet
- Södra Sveriges tolkcentraler
- Ledningsgruppen för tolkcentralen i Örebro
- Härnösands & Umeås tolkcentral
- Nordisk konferens i STTFs regi

------------------------------------------------------------------------------------------


FORTBILDNING FÖR Härnösands & Umeås tolkcentralRohdells Tolk & Språkkonsult hade förmånen att den 30-31 augusti få hålla i en tvådagars fortbildning för Härnösands & Umeås tolkcentral.

Under två dagar, där vi varvade teoretiska och praktiska moment, analyserade vi bl.a. hur tolkning kunde utföras för 25 - 30 år sedan jämfört med idag. Vi tittade på tolkning ur aspekterna tolkstil, tolkstrategier och försvårande faktorer. Att bli medveten om vad som krävs för att kunna tolka samt att se olika försvårande faktorer för att förklara tolksituationer är mycket viktigt för att kunna ha kontroll över sin tolkning, så långt det är möjligt. När det gäller tolkstrategier är det ett mycket bra sätt för hur man kan se på tolkning. I fortbildningen ingick även att se närmare på talspråk och skriftspråk - dess likheter och skillnader - eftersom det är något som genomsyrar vår tolkvardag och som man både behöver förståelse för och utveckla strategier för. Vi hann till sist också snudda vid teckenspråkets och svenskans olika uttryckssätt.

Deltagarna uppskattade mycket att få träffa kollegor från en annan central och utbyta tankar, kunskaper och erfarenheter. Andra synpunkter som framkom var att det var viktiga, nyttiga och intressanta fortbildningsdagar som gav mersmak. Det fanns också en önskan att få gå mer på djupet inom de olika områdena och att få analysera sin egen tolkning. Två dagars fortbildning innebär att man hinner lägga en grund som man sedan kan arbeta vidare från med t.ex. egna tolkanalyser där man kan ägna mer tid åt både tolkstil, tolkstrategier och de båda arbetsspråkens likheter och skillnader.

Jag vill tacka Er deltagare för två intressanta och givande dagar i ett vackert Örnsköldsvik!


------------------------------------------------------------------------------------------


KICK OFF på Strömbäcks folkhögskola


Den 9-10 augusti anordnade Rohdells Tolk & Språkkonsult en KICK OFF för teckenspråks- & tolklärarna på Strömbäcks folkhögskola. Vi arbetade med frågor som rör andraspråksinlärning, vad är lätta och svåra strukturer i teckenspråk, vilka undervisningsmetoder använder vi och vad kan vi utveckla och förbättra. Dessa dagar var också ett viktigt tillfälle för de gamla lärarna att få lämna över till de nya lärarna.

Det var två mycket givande och roliga dagar där diskussionerna gick högt i tak.

Tack och Lycka till framöver.

---------------------------------------------------------------------------

Fortbildning för Luleå tolkcentral

Under hörsten 2009 och januari 2010 gav Rohdells Tolk & Språkkonsult tillsammans med Strömbäcks folkhögskola en 6 dagars fortbildning för teckenspråkstolkarna på Luleå tolkcentral. Det var 6 intensiva dagar med allt från transkriptioner i ELAN av egen tolkning, analys av tolkstil, diskussion och analys av olika tolkstrategier, teckenspråksgrammatik, taltolkning och ett stort arbete om bildtelefonitolkning och en del annat. Gruppen bjöd på sig själva och jobbade intensivt under kursens gång. Det var lärorika dagar även för oss lärare!


Eva S, Anna, Eva, Maya
Inger, Ulla, Nina & Susanne


Massage är något som vi alla tolkar behöver!


 
Trackback