Coachning

Individuell coachning är till för de tolkar som vill komma vidare i sin tolkkarriär. Under coachningen lär tolken sig mer om hur den egna tolkningen utförs och vilka strategier som används i arbetet. Coachningen innebär också att tolken får fördjupad kunskap om språk, i synnerhet om svenskt teckenspråk och dess senaste forskning, och hur de båda arbetsspråken förhåller sig till varandra.
 
De som har sökt individuell coachning har gjort det av flera olika anledningar. Några har inte klarat av auktorisationsprovets muntliga del och har därför haft en önskan att se närmare på sin tolkning innan de har gjort provet igen. Andra har sökt för att de vill veta mer om sin egen tolkning och för att få tips hur man kan vidareutveckla den. 
 
Det är både egna företagare och anställda på tolkcentraler som har sökt individuell coachning.
 
Vill du veta mer så är du välkommen att hör av dig!