Översättning

Företaget utför översättningstjänster mellan svenska och svenskt teckenspråk. Målsättningen är att tjänsterna ska hålla hög kvalitet och utbildning i översättningsteori, tolkning, teckenspråk & svenska ska tillsammans med lång erfarenhet borgar för det.